โรงงานอุตสาหกรรม

บนเนื้อที่กว่า 500 ไร่ บนผังเมืองสีม่วง ซึ่งมีไว้เพื่อสำหรับจัดสร้างโรงงานอุตสาหกรรม และเป็นจุดสำคัญของทุกเส้นทางการขนส่ง แสดงให้เห็นถึงความเหมาะสมลงตัวของทำเลที่ตั้ง ซึ่งมีรากฐานอยู่บนความสะดวกและการเอื้อประโยชน์แก่นักลงทุน และผู้พักอาศัยในหลายๆด้านด้วยกัน