แหล่งที่พักอาศัย

เรามีการจัดการที่พักอาศัยเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการที่มีมากขึ้นตลอดเวลา ด้วยอพาร์ทเมนต์กว่า 300 ยูนิต และวางแผนขยายเพิ่มในอนาคตอันใกล้ ขจัดปัญหาในด้านที่พักอาศัยของแหล่งแรงงานได้เป็นอย่างดี ตลอดถึงอาคารพาณิชย์ด้านหน้าภายในโครงการ อีกว่า 36 ยูนิต