overview
overviewsample   

 

logo

จากการเติบโตทางธุรกิจในประเทศไทยขึ้นมาอยู่ในอันดับต้นๆของโลก ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากนโยบายการส่งเสริมการลงทุนในภาครัฐบาล การร่วมส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ อีกทั้งด้วยการที่ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของตลาดทางเศรษฐกิจ ประกอบรวมกันเป็นแนวโน้มที่จะนำพาธุรกิจอุตสาหกรรมไทยให้เติบใหญ่และก้าวไปสู่ประตูอาเซียนได้อย่างแท้จริง (AEC)

 

 

BP INDUSTRIAL PARK จัดตั้งขึ้นบนพื้นที่ผังเมืองสีม่วงของจังหวัดฉะเชิงเทรา สามารถสร้างโรงงานอุตสาหกรรมและคลังเก็บสินค้า และ BP INDUSTRIAL PARK นั้นสามารถตอบสนองความต้องการของนักลงทุน ซึ่งเพียบพร้อมไปด้วยความลงตัวและปัจจัยหลักๆที่สำคัญต่างๆ

BP INDUSTRIAL PARK ตั้งอยู่ติดกับถนนทางหลวงหมายเลข 314 ตรงใจกลางแยกเข้า อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา ติดโรงงานผลิตรถยนต์ TOYOTA บ้านโพธิ์ที่มีพื้นที่กว่า2,000 ไร่ โดยในโครงการ BP มีเนื้อที่กว่า 500 ไร่เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจอุตสาหกรรมรถยนต์ ทั้งพื้นที่เพื่อ เช่า และจำหน่าย  บนทำเลในที่เหมาะสมกับการประกอบกิจการการลงทุนธุรกิจ ที่ดินเปล่าเพื่อการจัดสร้างโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อการจำหน่าย ตลอดจน คลังจัดเก็บสินค้า โกดัง ให้เช่า ในหลายรูปแบบ ต่าง STYLE  ภายใต้การอำนวยความสะดวก สาธรณูบริโภค ครบครันในชื่อบริษัทของท่านได้เองโดยตรง เช่น น้ำ ประปา ไฟฟ้า อินเตอร์เน็ต