industrial zone
indus-sample01
BP INDUSTRIAL PARK กับความโดดเด่น ของทำเล พื้นที่สีม่วง บนผังเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นพื้นที่สำหรับการจัดสร้างโรงงานอุตสาหกรรมภายใต้การสนับสนุนในเขตอุตสหกรรมที่ได้รับการส่งเสริม เพื่อการจำหน่าย และคลังสินค้า เพื่อเช่า  และพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก สาธรณูบริโภคกับปัจจัยหลักที่สำคัญๆในการประกอบการเพื่อการจัดสร้างโรงงานสำหรับนักลงทุน  พร้อมทีมที่ปรึกษาในการช่วยเหลือ แนะนำในการจัดตั้งจัดสร้างโรงงาน

 

indus-sample02
BP INDUSTRIAL PARK รองรับอัตราการเจริญเติบโตของธุรกิจอุตสาหกรรมไทย และ จากนักลงทุนนานาชาติตั้งแต่ระดับ SME TYPE  ขึ้นไป ที่มีความต้องการที่เพิ่มขึ้น   ภายในโครงการได้มีการแบ่งจัดวาง พื่นที่ไว้สำหรับเป็นโกดังให้เช่าขนาดใหญ่ขนาด 4000 ตรม. กลางขนาด 2000 ตรม. เล็กขนาด 1000 ตรม.   และที่ดินจัดสร้างโรงงานเพื่อจำหน่ายจัดสร้างโรงงาน 10-315 ไร่  สามารถตอบสนองตรงกับการขยายตัวของนักลงทุน ซึ่งสามารถเลือกสรรให้ตรงกับความต้องการของนักลงทุนได้ในหลายรูปแบบ

โดยเฉพาะผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ โครงการ BP INDUSTRIAL PARK มีสะพานทางเชื่อมเข้าสู่ประตูโรงงานผลิตรถยนต์โตโยต้าได้เลยจากทางด้านประตู3 ของโรงงานโตโยต้า

ในกรณีที่ต้องการพื้นที่เก็บสินค้าเพิ่มเติม BP อยู่ใกล้เคียงกับโรงงานผลิตโตโยต้า ก็สามารถลดต้นทุนการขนส่งและลดความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี

 

เนื่องด้วย BP INDUSTRIAL PARK เป็นที่ตั้งเพื่อการจัดสร้างโรงงานอุตสาหกรรมบนพื้นที่สีม่วง อีกทั้งยังเป็นจุดเด่นของทุกเส้นทางการขนส่ง บนเนื้อที่กว่า 500 ไร่ ซึ่งทางโครงการได้จัดแบ่งที่ดินออกเป็นโซนๆ เพื่อรองรับความต้องการแต่ละด้านไว้ดังนี้

ที่ดินจะถูกแบ่งออกเป็นแปลง ประกอบไปด้วยโซน A,B,C,D,E,F,G ดังรูป