อัตราการเติบโต

ด้วยจุดเด่นในด้านที่ตั้งของทำเลที่เหมาะสมของโครงการ BP INDUSTRIAL PARK อีกทั้งส่วนของที่ตั้ง ติดกับโรงงานผลิตรถยนต์ TOYOTA บ้านโพธิ์ ภายในโครงการพรั่งพร้อมไปด้วยพื้นที่เพื่อการจัดเก็บสินค้า โรงงาน โกดัง คลังสินค้า บนการขนส่ง ทางน้ำ ทางอากาศ ตลอดจนถึงทางบก บนผังเมืองสีม่วง กับการเติบโตจังหวัดฉะเชิงเทรา พัฒนาพุ่งเป้าเพื่อการขยายธุรกิจอุตสาหกรรม และรองรับการเป็นศูนย์กลางทางธุรกิจ (AEC)