แหล่งพลังงาน

โรงไฟฟ้าบางปะกงเป็นแหล่งพลังงานไฟฟ้าที่มีขนาดใหญ่ซึ่งติดกับแม่น้ำบางปะกง ตามมาตราฐานการไฟฟ้า 22KVA ลดปัญหาในเรื่องระบบไฟฟ้าขาดหรือไฟฟ้าตกได้เป็นอย่างดี และในทางด้านท้ายของโครงการก็ยังมีสายไฟฟ้าแรงสูงตัดผ่าน จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สำคัญที่เอื้อประโยชน์ต่อผู้ประกอบการที่ต้องการใช้พลังงานไฟฟ้ามหาศาลได้