ปัญหาน้ำท่วม

พื้นที่ภายในโครงการ BP INDUSTRIAL PARK ไม่เคยประสบปัญหาน้ำท่วมขังตั่งแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน เหมาะกับการประกอบกิจการเพื่อการลงทุนจัดสร้างโรงงาน พร้อมทั้งระบบการจัดการระบายน้ำเสียภายในโครงการ ด้วยท่อระบายน้ำ และรางระบายน้ำรูปตัว V