ใกล้เมืองหลวง

แหล่งแรงงานกับปัจจัยที่สำคัญของการจัดสร้างโรงงานซึ่งไม่ไกลจากเมืองหลวงอย่างกรุงเทพมหานคร หรือตัวเมืองฉะเชิงเทรา และตัวเมืองชลบุรี ด่านชายแดนจังหวัดสระแก้ว ตลอดจนสาธารณูบริโภครอบๆโครงการ ร้านสะดวกซื้อ ห้างBig c ห้างโรบินสัน โรงพยาบาล ธนาคาร ร้านอาหาร ไทย จีน ญี่ปุ่น