การขนส่ง

บนทำเลของยุทธศาสตร์ด้านการขนส่ง ด้วยความเป็นกลางทางการขนส่งหน้าโครงการติดถนนทางหลวง 314 ถึง 8 ช่องทางการจราจรช่องทางการขนส่งทางบก นำไปสู่ทางน้ำท่าเรือต่างๆ หรือทางอากาศ ตลอดจนทางการรถไฟ